Usluge

Vodimo poslovne knjige svim trgovačkim društvima, obrtima i slobodnim zanimanjima. Sukladno zakonskim propisima, izrađujemo izvještaje i obračune.

Za trgovačka društva:

– Financijsko knjigovodstvo: glavna knjiga i dnevnik

– Analitičko knjigovodstvo

– Pomoćne knjige (dugotrajna imovina s obračunom amortizacije, materijalno i robno knjigovodstvo, putni nalozi i drugo, ovisno o pojedinačnim potrebama)

– Knjige ulaznih i izlaznih računa

– Obračun poreza na dodanu vrijednost

– Statistički i godišnji izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilješke)

– Prijava poreza na dobit sa prilozima

– Obračun plaća (izrada propisanih izvještaja, izrada platnih naloga za uplatu doprinosa i isplate neto plaća, sve ostale evidencije u vezi s plaćama)

– Naknade po ugovorima o djelu (izrada obračuna, naloga za doprinose, porez i naknade, te propisanih izvještaja)

– Savjetovanje u vezi računovodstva i knjigovodstva

Za obrte i slobodna zanimanja:

– Knjigu primitaka i izdataka
– Popis dugotrajne imovine
– Evidencije o tražbinama i obvezama
– Obračun poreza na dodanu vrijednost i vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa
– Obračun plaća sa izradom platnih naloga, izvještaja i evidencija
– Sastavljanje godišnje porezne prijave poreza na dohodak

Za građane:
– Sastavljanje porezne prijave poreza na dohodak
– Obračun poreza na dodanu vrijednost

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *